Het doel van ons bedrijf: geurbestrijding, geurneutralisatie, afgasreiniging in de industrie. Heeft u een industrieel geurprobleem, wij lossen het voor u op.

Inmiddels kunnen we onszelf met trots op dit gebied een zeer ervaren specialist noemen. Of het nu gaat om zure dampen zoals SO2, H2S, HCl of NOx, basische damp zoals NH3,  geurreductie of rookgasreiniging, wij hebben voor alle gangbare problemen inmiddels passende oplossingen bedacht.

We hanteren verschillende technieken gebaseerd op bewezen technologie, met als resultaat een degelijk geconstrueerde installatie zodat u kunt voldoen aan emissie normen en geen geuroverlast meer veroorzaakt. Daarnaast kijken we altijd naar de mogelijkheden tot hergebruik van energie, besparen van energie en hergebruik van reststoffen. Zo draagt elke oplossing in alle opzichten bij aan een beter milieu en een schonere leefomgeving.

Wilt u de mogelijkheden en installaties eens in het echt bekijken? Wij laten u graag zien hoe de technieken werken: van kleine filters voor een lokaal probleem tot complexe gaswas installaties, van turn-key projecten tot alleen de basis engineering.

ProjectmanagementErvaring en sterk in projectmanagement