Cases

Complexe vraagstukken en hun oplossingen
Elke situatie is anders en vraagt daarom om een specifieke oplossing.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij een scala aan verschillende geurneutralisatie- en afgasreinigingsvraagstukken behandeld.
Enkele opmerkelijke en complexe vraagstukken zijn geselecteerd om u te informeren over onze ervaringen en ons probleemoplossend vermogen.

Case 1: Geurneutralisatie door verneveling : Slachtafvalverwerker


Geurprobleem slachtafval
Het slachtafval wordt verwerkt tot halffabrikaten voor de petfood industrie. Dit verwerkingsproces veroorzaakte in de omgeving van de fabriek veel geurklachten.

Oplossing: analyse en geurneutralisatie
Eerst is de werkomgeving binnen in de fabriek onderzocht. Hierna is de fabriek geurvrij gemaakt door het juiste concentraat te vernevelen middels patent ventilatoren. Het proces van laden-en lossen vroeg bijzondere aandacht. Elke keer als de laaddeuren openden omdat er vers slachtafval werd aangevoerd ontstond er een nare geurvlaag in de omgeving. Ook dit geurprobleem is met succes verholpen door gerichte verneveling toe te passen.
Als laatste was er de geuremissie van het afzuigsysteem boven de inkookketels. Door een nauwgezette analyse van de samenstellende geureenheden kon ook hier de geuroverlast worden geneutraliseerd.

Resultaat: er kan weer gewerkt worden!
Onze klant kan zich weer richten op de productie in plaats van op het afhandelen van geurklachten. De omgeving kan weer opgelucht ademhalen zonder nare luchtjes op te snuiven.

 

Case 2: Geurneutralisatie door gaswasser: Biovergisters en mestdrogerijen

Probleem: stankoverlast 
Bij deze producten ontstaat erg veel stankoverlast.

Oplossing Biovergister: gaswassing en filters
Inventarisatie van de aard en bronnen van de geuremissies. Deze bronnen d.m.v. gaswassing en nageschakelde filters ontgeurd. De restgeuren verzameld en toegevoegd aan de W.K.K.

Oplossing Mestdrogerijen: gaswassing met nabehandeling spuiwater
Inventarisatie van de aard en bronnen van de geuremissies. De geuremissies door inzetten van specifieke gaswassers met nageschakelde nabehandeling zeer vergaand gereduceerd. Tevens behandelt MEA Techniek op verzoek het spuiwater, zodat water wordt hergebruikt.

 

Case 3: Geurneutralisatie door HCB : Petrochemische bedrijven

Probleem: Geurprobleem en schadelijke afgassen 
Deze afgassen geven niet alleen geuroverlast maar bevatten bijna altijd diverse koolwaterstoffen (KWS). Door deze KWS polair te maken is MEA Techniek in staat deze afgassen te reinigen.

Oplossing: Hydro Carbon Buster  
Door KWS polair te maken, is MEA Techniek in staat deze afgassen te reinigen. Het reinigen gebeurt door de inzet van de Hydro Carbon Buster (HCB) met nabehandeling, waarbij het spuiwater geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. Door deze aanpak voldoet zowel het afgas als het behandelde spuiwater aan de eisen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.