Consultancy bij industriele geurproblemen

Consultancy: effectief adviseren en oplossen
Als wij adviseren en met u meedenken om een oplossing te vinden voor uw geurprobleem, hanteren we onderstaand stappenplan.
Dit plan heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en verzekert u ervan dat de consultant de meest snelle en efficiënte manier gebruikt om uw geurprobleem in kaart te brengen.

A. Inventarisatie van de geurproblemen

  • Detectie van de stankbronnen: diffuse bronnen/puntbronnen
  • Metingen: moleculaire samenstelling, debieten, temperaturen
  • Confrontatie feitelijke samenstelling afgassen versus (overheids)eisen
  • Afvalwater: spui, water- en warmtebalans


B. MEA Techniek matrix: geurprobleem versus passende oplossing

We koppelen uw geurproblemen aan mogelijke oplossingen.
Wat is de meest aantrekkelijke oplossing?

C. Haalbaarheidsonderzoek
Onderzoek naar de haalbaarheid op het gebied van techniek, mogelijke financiële inverdieneffecten en hergebruik van energie.

D. Upgraden van bestaande installaties
We brengen de mogelijkheden in kaart voor capaciteits- en prestatieverbetering.

Indien gewenst voeren we de verbeteringen uit.

Kennisbank

Algemene info

CO2-uitstoot
Olfactometrie: geurmeting
Geurhinder
Geurnorm
Classificatie van geuren
Termen en definities
De neus; het reukorgaan
Dampbehandeling H2S, mercaptanen en dioxine
Geurmeting
Stank
Geurende stoffen (Osmogenen) en andere geurdrempels

Geurneutralisatiemiddelen

Beschrijving GNM
Geurneutralisatiemiddelen (GNM)
GNM, geautomatiseerd
MEA Techniek GNM en het milieu
GNM, veelgestelde vragen

Technieken

Afgas-rookgasreiniging
Actief kool
Rookgasreiniging / VOS reductie
Gaswassers bij afgasreiniging

Biogas

Biogas meter
Biogas
Stank bij biovergisting

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.