slide2.jpg

MEA Techniek kent uw branche, zodat u ons niets hoeft uit te leggen

slide3.jpg

Mea Techniek zorgt dat u en uw omgeving weer rustig kunnen ademhalen

slide4.jpg

Mea Techniek draagt bij aan een schone leef- en werkomgeving

slide5.jpg

Mea Techniek zet de nieuwste techniek in, in dienst van uw probleem

slider6.jpg

Mea Techniek heeft voor alle gangbare geurproblemen een effectieve oplossing

slider11.jpg

Mea Techniek en Earth-Basics zijn ervaren en innovatieve specialisten voor het oplossen van geur- en emissieproblemen

slider3.jpg

Mea Techniek draagt met elke oplossing bij aan een beter milieu en een schonere leefomgeving

slider10.jpg

Mea Techniek adviseert en denkt mee om een oplossing te vinden voor uw geurprobleem

slider14.jpg

Mea Techniek is specialist en in staat zeer lage emissiewaarden te realiseren

previous arrow
next arrow

Vele van onze klanten zijn actief in de petrochemie. We weten dan ook als geen ander welke specifieke geur-en emissieproblemen zich in deze branche voordoen.

De koolwaterstofhoudende H2S en andere (brandbare) zwavelhoudende gassen zoals mercaptanen en methylsulfides worden bestreden met behulp van de volgende technieken:

  • Geurneutralisatie met vernevelproducten waarmee de geur wordt weggenomen en niet gemaskeerd,
  • Actief koolflltratie,
  • Hydro Carbon Buster voor het oplossen in water van koolwaterstoffen.
  • Afgasreiniging/gaswasser voornamelijk zuur en basisch.

De keuze van de techniek is afhankelijk van allerlei variabelen zoals: debiet, frequentie van de uitstoot, gehalte verontreinigingen, temperatuur en de aanwezigheid en samenstelling van VOS en PAK.

Wilt u weten wat wij voor uw petrochemisch bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.