Vele van onze klanten zijn actief in de petrochemie. We weten dan ook als geen ander welke specifieke geur-en emissieproblemen zich in deze branche voordoen..

 

De koolwaterstofhoudende H2S en andere (brandbare) zwavelhoudende gassen zoals mercaptanen en methylsulfides worden bestreden met behulp van de volgende technieken;

- Geurneutralisatie met vernevelproducten waarmee de geur wordt weggenomen en niet gemaskeerd.

- Actief koolflltratie.

- Hydro Carbon Buster voor het oplossen in water van koolwaterstoffen.

- Afgasreiniging/gaswasser voornamelijk zuur en basisch.

De keuze van de techniek is afhankelijk van allerlei variabelen zoals : debiet, frequentie van de uitstoot, gehalte verontreinigingen, temperatuur en de aanwezigheid en samenstelling van VOS en PAK.

 

Wilt u weten wat wij voor uw petrochemisch bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.