Een door MEA Techniek ontwikkelde methode om vuile gassen te reinigen voordat ze de schoorsteen verlaten. Vaak zetten wij hiervoor een gaswasser in, voorzien van situatie afhankelijke modificaties.

                                                Gaswasser

Afhankelijk van de te verwijderen moleculen en de temperatuur wordt het afgas voorbehandeld. Daarna vindt verdere behandeling plaats in één of meer stappen. Het eindresultaat is een luchtstroom die is ontdaan van de ongewenste stoffen. Afgasreiniging kan met behulp van een gaswasser of scrubber, maar ook met HCB, biobed, filter, lavafilter en andere methoden.

Gaswassers zijn bedoeld voor het wegvangen van ongewenste (eventueel toxische) stoffen en gassen uit de afgezogen lucht, ook wel afgasreiniging genoemd.

Hierbij kun je denken aan:

  • Apolaire stoffen: biodiesel, benzinelucht, diesellucht, vettige lucht, baklucht, braadlucht, olielucht;
  • Polaire moleculen: H2S (waterstofsulfide), mercaptanen, ammoniak;
  • Vluchtige Organische Stoffen (VOS); de belangrijkste hiervan zijn benzeen, tolueen, xyleen;
  • Poly Cyclische Koolwaterstoffen (PAK) welke carcinogeen of giftig kunnen zijn; de belangrijkste zijn naftaleen, pyreen, fluoreen, chryseen.

Toegepaste technieken zijn een combinatie van gaswassing, druppelvangers en aërosolen filters. Deze toepassing is alleen geschikt als de te reinigen lucht opgevangen is middels een afzuigkanaal of schoorsteen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.