Natuurlijke ingredienten

Onze producten zijn vervaardigd uit etherische olien gewonnen uit planten, speciaal ontwikkeld om geurhinder en stankoverlast op een natuurlijke manier te bestrijden.

 
Voor de bestrijding van geurhinder maakt MEA Techniek onder andere gebruik van geurneutralisatiemiddelen. Deze zijn vooral geschikt in situaties waarin de geur reeds ontsnapt is aan de buitenlucht.

Dit is o.a. het geval bij:

  • openlucht compostering;
  • calamiteiten; bijvoorbeeld bij lekkage van containers of bij schipbreuk;
  • onverwachte emissies; dit doet zich voor als petrochemische installaties onverwachts stil komen te liggen of als productieprocessen uit de hand lopen;
  • dierlijk afval, slachtafval of bij onverwacht grote aanvoer (bijv. bij kippenpest).

Geur Neutraliserende Middelen zijn ook heel geschikt indien geuremissies maar heel tijdelijk voorkomen, bijvoorbeeld seizoensgebonden of alleen bij schoonmaakwerkzaamheden.


MEA Techniek geurneutraliserende middelen en het milieu

Het werken met Geurneutraliserende middelen (EBN) is duurzaam en veilig voor mens, dier en milieu. Van elk product is een Material Safety Data Sheet beschikbaar.

Onze producten zijn vervaardigd uit etherische olien gewonnen uit planten, speciaal ontwikkeld om geurhinder en stankoverlast op een natuurlijke manier te bestrijden.

De afbraakproducten zijn voornamelijk H2O (water), CO2 (koolstofdioxide), sulfaten en nitraten. Na afloop van het geureliminatie-proces resten nauwelijks detecteerbare zouten, CO2, H2O en andere onschadelijke restproducten. Zelfs erg schadelijke geuren, zoals ammoniak en H2S, worden door MEA Techniek® GNM afgebroken tot inerte zouten en veilige restproducten.
De restproducten worden probleemloos in de natuur opgenomen en in de natuurlijke kringloop verbruikt.
Voor het milieu vormen de MEA Techniek® GNM geen belasting, in tegendeel: van sommige biologische reacties is bekend dat deze door MEA Techniek® producten worden verbeterd. De werking van bestaande biobedden bijvoorbeeld, verbetert sterk door toepassing van MEA Techniek® GNM.

Voor de mens is het aangenaam werken in een bedrijf waar de hinderlijke geuren zijn weggenomen door de veilige MEA Techniek® producten. Ook de omwonenden ervaren dat zij niet langer worden gehinderd door onaangename geuren.
Onze geurneutralisatiemiddelen zijn samengesteld uit etherische oliën. Etherische oliën worden gewonnen uit planten. Geurstoffen zijn meestal complex van samenstelling. Een specifiek MEA Techniek® product, geschikt voor een specifieke geuremissie, is samengesteld uit meerdere etherische oliën. De gevormde afbraakproducten zijn veilig en ruiken niet meer.

Na behandeling door MEA Techniek® GNM is een geur niet of nauwelijks nog waar te nemen. Indien nodig kan aanvullende emissiereductie, bijvoorbeeld gaswassing of actief koolfilter, alle moleculen uit de lucht wegvangen.

Effectiviteit kan op verschillende manieren worden bepaald:

  • sensorisch (neus)
  • detectie door middel van meetapparaat; MEA Techniek beschikt over geavanceerde meetapparatuur
  • olfactometrie: dit gebeurt door een gecertificeerd bedrijf dat werkt volgens standaard protocollen wat betreft bemonstering en waarneming met geurpanel (Zie het artikel Olfactometrie in de sectie Artikelen Algemeen)

MEA Techniek: een duurzame manier van afgasreiniging en  geurbestrijding

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.