Vernevelen met Mea Techniek® oplossing brengt nieuwe elementen aan in het milieu. Wat is het eindproduct na geureliminatie en in welke hoeveelheden komt dit vrij?
Antwoord:
Na afloop van de reacties van geureliminatie resteren met name H2O en CO2. Daarnaast worden sporen van zouten gevormd. De hoeveelheden zijn echter uitermate gering. Dit is ook volstrekt begrijpelijk. De hinderlijke geurmoleculen doen zich voor in ppm of ppb in gasvorm. Als vaste stof is dit theoretisch wel te berekenen, maar zintuiglijk niet meer waar te nemen. Het is mogelijk deze restproducten met een Mea Techniek emissiereductie-systeem weg te nemen.

Wordt de totale uitstoot van koolwaterstoffen van een bedrijf vergroot door het toepassen van Mea Techniek® concentraten?
Antwoord:
Sommige Mea Techniek® concentraten bevatten koolwaterstoffen, echter de gehaltes zijn zo laag dat de totale uitstoot van koolwaterstoffen niet meetbaar wordt verhoogd. Er zijn ook Mea Techniek concentraten zonder koolwaterstoffen. Mocht dit op bezwaren stuiten, dan is het goed mogelijk deze eindprodukten weg te vangen.

Wat is het rendement van een Mea Techniek-emissiereductiesysteem?
Antwoord:
Dit ligt meestal in de orde van grootte van 80 tot 90%; hogere waarden zijn ook mogelijk indien noodzakelijk. Ten slotte is een Mea Techniek® emissiereductiesysteem vele malen goedkoper in aanschaf en gebruik, dan bijvoorbeeld een naverbrander en vele malen beter voor het milieu.

Ons bedrijf heeft beperkingen van activiteiten tijdens bepaalde meteorologische omstandigheden. Is Mea Techniek® daarvoor een alternatief?
Antwoord:
Jazeker. Juist in stankgevoelige omstandigheden, zoals hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen, is Mea Techniek® bij uitstek geschikt. Het is dan niet meer nodig bedrijven stil te leggen.

Veiligheid. Is de veiligheid gewaarborgd voor mens en milieu?
Antwoord:
Jazeker. Van alle toegepaste stoffen zijn veiligheidsbladen aanwezig. Hieruit blijkt zonneklaar, dat bij gebruik van Earth Basics® concentraten de veiligheid gewaarborgd is.

Is het Mea Techniek® systeem te combineren met biobedden?
Antwoord:
Een Mea Techniek® emissiereductiesysteem is veel effectiever en efficiënter dan een biobed. Het kan worden gebruikt in plaats van een biobed, maar ook als voorbehandeling bij gebrekkig functionerende biobedden.

Kunt u mij vertellen wat ik moet investeren voor een specifiek geurprobleem?
Antwoord:
Alvorens Mea Techniek een aanbod kan doen, vindt een gedegen analyse plaats van het geurprobleem. Wij adviseren u ook indien bronmaatregelen mogelijk zijn: het voorkomen van stank heeft immers de voorkeur.

Wij willen dat een onafhankelijk bureau metingen verricht en goed onderbouwde rapportages samenstelt. Kan dat?
Antwoord:
Jazeker. Het bedrijf Mea Techniek werkt samen met onafhankelijke bureaus. Onze opdrachtgever is dan tevens opdrachtgever voor zo’n bureau.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.